Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Họ và tên thường gọi: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Ngày sinh: 12/4/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 9/12/1981

Ngày chính thức: 9/12/1982

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng II, III

Kỷ luật: Không
Đại biểu Quốc hội khóa XII, khóa XIII

Các chức vụ chính đã từng đảm nhiệm: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 08 năm2011 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng được bầu là một trong bốn Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,6%.

Ngày từ ngày 2/5 đến 11/5/ năm 2013, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị, Bộ Chính trị khóa XI hiện có 16 ủy viên.